Privacy Policy

Privacy Policy

Flandor Flavours International n.v. verbindt zich tot het bewaken van uw privacy. Contacteer ons als je vragen hebt over of problemen ondervindt met het gebruik van uw Persoonlijke Data en we zullen je met plezier verderhelpen.

Door deze website en/of onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met het Verwerken van uw Persoonlijke Data zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

Inhoudstafel

 1. Definities
 2. Principes van databescherming
 3. Rechten van het Data Subject
 4. Verzamelde data
 5. Hoe we jouw Persoonlijke Data gebruiken
 6. Wie heeft nog toegang tot je Persoolijke Data
 7. Hoe we onze data beveiligen
 8. Information over cookies
 9. Contact informatie

Definities

Persoonlijke Data – alle info die verband houdt met een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.
Verwerken/Verwerking – iedere handeling of combinatie van handelingen die uitgevoerd wordt op Persoonlijke Data of een set van Persoonlijke Data.
Data subject – een natuurlijk persoon van wie de Persoonlijke Data Verwerkt wordt.
Kind – een natuurlijk persoon onder de 16 jaar.
Wij/ons – Flandor Flavours International n.v.

Principes van databescherming

Wij beloven om de onderstaande Principes voor Data Bescherming te volgen:

 • De Verwerking is wettelijk, eerlijk en transparant. Onze Verwerkingsactiviteiten hebben legale gronden. We overwegen altijd je rechten voor we je Persoonlijke Data Verwerken. Op aanvraag voorzien we je de nodige informatie over onze Verwerking.
 • De Verwerking is beperkt tot de algemene doelstelling. Onze Verwerkingsactiviteiten passen in de doelstelling waarvoor de Persoonlijke Data verzameld werd.
 • De Verwerking gebeurt met minimale data. We verzamelen en Verwerken enkel de minimale hoeveelheid Persoonlijke Data die we nodig hebben om de algemene doelstelling te bereiken.
 • De Verwerking is beperkt in de tijd. We bewaren de Persoonlijke Data niet langer dan nodig.
 • Wij doen ons best om de accuraatheid van de data te verzekeren.
 • We doen ons best om de integriteit en de confidentialiteit van de data te verzekeren.

Rechten van het Data Subject

Het Data Subject heeft de volgende rechten:

 1. Recht op informatie – dit betekent het recht om te weten dat je Persoonlijke Data wordt Verwerkt; welke data wordt verzameld, waar de gegevens worden gehaald en wie en waarom het wordt Verwerkt.
 2. Recht op toegang – dit betekent het recht op toegang tot de verzamelde data van/over jou. Dit omvat eveneens het recht om een copy te vragen en te krijgen van je verzamelde Persoonlijke Data.
 3. Recht op correctie – dit betekent dat je het recht hebt om een correctie of verwijdering te vragen van je Persoonlijke Data die onjuist of onvolledig is.
 4. Recht op verwijdering – dit betekent dat je in sommige situaties kan vragen om jouw Persoonlijke Data te verwijderen uit onze bestanden.
 5. Recht op beperkte Verwerking – dit betekent dat waar bepaalde voorwaarden gelden, je het recht hebt om een beperkte Verwerking van je Persoonlijke Data te vragen.
 6. Recht op protest tegen Verwerking – dit betekent dat je in sommige situaties het recht hebt om te protesteren tegen de Verwerking van je Persoonlijke Data, bijvoorbeeld in het geval van directe marketing.
 7. Recht om te protesteren tegen automatische Verwerking – dit betekent dat je het recht hebt om te protesteren tegen automatische Verwerking, met inbegrip van profiling; en dat je niet onderworpen wordt aan een beslissing die uitsluitend genomen wordt op basis van automatische Verwerking. Dit recht kan je telkens uitoefenen wanneer er een profiling resultaat beschikbaar wordt dat legale effecten veroorzaakt rechtstreeks voor jou of met belangrijke gevolgen voor jou.
 8. Recht op data overdraagbaarheid – je hebt het recht om je Persoonlijke Data te verkrijgen in een machine leesbaar format of, indien haalbaar, als een directe overdracht van de ene Verwerker naar een andere.
 9. Recht op indienen van een klacht – in het geval dat we jouw vraag onder “Recht op toegang” weigeren, geven we hiervoor een reden. Als je niet tevreden bent met de manier waarop je vraag behandeld werd, gelieve ons te contacteren.
 10. Recht op hulp van de autoriteiten – dit betekent dat je het recht hebt op hulp van de toezichthoudende autoriteiten en het recht op andere legale remedies zoals schadeloosstellingen.
 11. Recht op terugtrekking van goedkeuring – dit betekent dat je het recht hebt om ieder gegeven toelating voor het Verwerken van Persoonlijke Data terug te trekken.

Verzamelde Data

Informatie die je ons gegeven hebt
Dit kan een van volgende zaken zijn: e-mailadres, naam, facturatie adres, thuis adres enz. Voornamelijk informatie die nodig om is om je een product /service te leveren of om je klantenervaring bij ons te verbeteren. We bewaren de informatie die je ons gegeven hebt zodat je ons kan contacteren of andere activiteiten op de website kan uitoefenen. Deze informatie kan onder andere bestaan uit je naam en e-mailadres.

Informatie over jou die automatisch verzameld wordt
Dit omvat de informatie die automatisch verzameld wordt door cookies en andere sessie hulpmiddelen. Bv. Je winkelkar informatie, je IP-adres, je aankoopgeschiedenis (indien van toepassing), enz. Deze informatie wordt gebruikt om je klantenervaring te verbeteren. Wanneer je onze diensten gebruikt of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen je activiteiten gelogd worden.

Publiek beschikbare informatie
We kunnen informatie over jou verzamelen die publiek beschikbaar is.

Hoe we jouw Persoonlijke Data gebruiken

We gebruiken jouw Persoonlijke Data om:

 • Om onze diensten aan jou aan te bieden. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van je account; het leveren van andere producten en diensten die je aangevraagd hebt; het aanbieden van promoties op jouw aanvraag en de communicatie met jou over deze producten en diensten; communicatie en interactie met jou; en je op de hoogte brengen van veranderingen in onze diensten.
 • Je klantenervaring te verbeteren.
 • Een wettelijke of een contractuele verplichting na te komen.

We gebruiken jouw Persoonlijke Data op een wettelijke basis en/of met jouw toestemming.

Op grond van het aangaan van een contract of een contractuele verplichting na te komen, Verwerken we jouw Persoonlijke Data voor de volgende doelstellingen:

 • Om jou te identificeren;
 • Om jou een dienst aan te bieden of om jou een product aan te bieden of toe te sturen;
 • Om te communiceren over een verkoop of facturatie.

Op grond van wettelijke interesse, Verwerken we jouw Persoonlijke Data voor de volgende doelstellingen:

 • Om je persoonlijke aanbieden toe te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • Om onze klantenbasis te beheren en analyseren (aankoopgedrag en -geschiedenis) om onze kwaliteit, variëteit en beschikbaarheid van onze aangeboden producten en diensten te verbeteren.
 • Om enquêtes te voeren naar klantentevredenheid.

Zolang je ons niet anders informeert, beschouwen we het aanbieden van producten/diensten, die dezelfde of gelijkaardig zijn aan jouw aankoopgeschiedenis of jouw browse geschiedenis als onze wettelijke interesse.

Met jouw toestemming Verwerken we jouw Persoonlijke Data voor de volgende doelstellingen:

 • Om je nieuwsbrieven en campagne aanbieden toe te sturen (van ons en/of van onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • Voor andere doelstellingen waarvoor we je toelating vroegen.

We Verwerken jouw Persoonlijke Data om onze verplichting te vervullen tegenover de wet en/of gebruiken jouw Persoonlijke Data voor opties toegelaten door de wet. We reserveren het recht om data die we verzameld hebben te anonymiseren en deze te gebruiken. We gebruiken data buiten deze policy enkel en alleen wanneer deze geanonymiseerd is. We bewaren je facturatie gegevens en andere verzamelde informatie over jou, zolang als boekhoudkundig nodig of wettelijke verplicht maar niet langer dan 10 jaar.

We kunnen jouw Persoonlijke Data Verwerken voor doelstellingen die hier niet opgesomd zijn maar die compatibel zijn met de originele doelstelling waarvoor de data verzameld werd. Om dit te doen, verzekeren we dat:

 • De link tussen de doelstellingen, de context en de aard van de Persoonlijke Data geschikt is voor verdere Verwerking;
 • De verdere Verwerking niet schadelijk is voor jouw belangen en
 • Dat er voldoende beveiliging is voor de Verwerking.

We brengen je op de hoogte van iedere verdere Verwerking en doelstellingen.

Wie heeft nog toegang tot je Persoonlijke Data

We delen jouw Persoonlijke Data niet met vreemden. Persoonlijke Data over jou wordt in sommige gevallen doorgegeven naar onze vertrouwde partners om het mogelijk te maken om de dienst te leveren of om jouw klantenervaring te verbeteren. We delen onze data met:

Onze processing partners:

Onze business partners:

Wij werken enkel met Processing partners die in staat zijn om jouw Persoonlijke Data op adequate manier te beschermen. We maken jouw Persoonlijke Data bekend aan derde partijen of publieke instanties wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. We kunnen jouw Persoonlijke Data bekend maken aan derde partijen als je daar toelating voor geeft of als daar andere wettelijke gronden voor zijn.

Hoe we onze data beschermen

We doen ons best om jouw Persoonlijke Data veilig te houden. We gebruiken veilige protocollen voor communicatie en voor overdracht (zoals HTTPS). We gebruiken anonymisering en pseudonymisering waar dit toepasselijk is. We monitoren onze systemen op mogelijke zwaktes en aanvallen.

Hoewel we ons best doen, kunnen we de veiligheid van de informatie niet garanderen. Echter, we beloven om de gepaste autoriteiten op de hoogte te stellen van eventuele lekken. We zullen jou ook op de hoogte stellen als er een bedreiging is van je rechten of belangen. We zullen alles doen wat redelijk is om veiligheidslekken te voorkomen en om de autoriteiten bij te staan mocht een lek voorkomen.

Als je een account bij ons hebt, gelieve te noteren dat je zelf je gebruikersnaam en paswoord veilig moet bewaren.

Kinderen

Het is niet onze bedoeling om informatie over kinderen te verzamelen. Kinderen zijn niet ons doelpubliek voor onze diensten.

Cookies en andere technologieën die we gebruiken

We gebruiken Cookies en/of gelijkaardige technologieën om het gedrag van onze klanten te analyseren, om onze website te beheren, om de bewegingen van de gebruikers te volgen, en om informatie over onze gebruikers te verzamelen. Dit gebeurt om jouw ervaring bij ons te personaliseren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op jouw computer. Cookies slaan informatie op die gebruikt wordt om websites te helpen werken. Wij hebben enkel toegang tot cookies die gecreëerd worden door onze website. Jij kan de cookies controleren op browser (verkenner) niveau. Het blokkeren van cookies kan jouw gebruik van bepaalde functies van de website hinderen.

We gebruiken cookies voor de volgende doelstellingen:

 • Noodzakelijke cookies – deze cookies zijn nodig zodat je enkele belangrijke eigenschappen van onze website kan gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen Persoonlijke Data.
 • Functionele cookies – deze cookies voorzien functionaliteit die onze dienst gemakkelijker maakt en voorzien de mogelijkheid tot meer persoonlijke eigenschappen. Bijvoorbeeld, deze kunnen zich je naam en e-mail herinneren in invulformulieren zodat je deze niet opnieuw hoeft in te geven wanneer je dit formulier opnieuw invult.
 • Analytische cookies – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de performantie van onze website en onze diensten te volgen.
 • Advertentie cookies – deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevant zijn voor jou en jouw interesses. Daarenboven worden ze gebruikt om het aantal keer dat je een advertentie ziet te beperken. Typisch worden ze op de website geplaatst door adverterende netwerken met de toestemming van de website bouwer. Deze cookies onthouden dat je een website bezocht hebt en delen deze informatie met andere organisatie zoals adverteerders. Vaak worden Advertentie cookies gelinkt aan website functionaliteit, geleverd door de andere organisatie.

Je kan cookies, opgeslagen op je computer, verwijderen via je browser (verkenner) instellingen. Daarnaast, kan je sommige cookies van een derde partij controleren door het gebruik van een privacy verbeteringsplatform, zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Voor meer informatie over cookies, surf naar allaboutcookies.org.

We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft z’n eigen Privacy Policy die hier kan geraadpleegd worden. Als je niet langer gevolgd wil worden door Google Analytics, gelieve te surfen naar de volgende pagina: Google Analytics opt-out page.

Contact Informatie

Supervisory Authority

Wijzigingen aan deze Privacy Policy

We hebben het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacy Policy.